Hakkımızda

Neden Okulöncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük bir ölçüde tamamlandığı (%60-70’nin), kişiliğinin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Çocuklarımızın küçük dünyalarına katkıda bulunmak için eğitimci kimliğimizle kendimizi sürekli yenileyerek üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yapmaya gönüllüyüz.

Erken Çocukluk döneminde iyi bir eğitim çocuğun;

Misyonumuz

Değişen dünyada çocuklarımıza ihtiyaç duydukları sevgi, ilgi ve gelişimsel alanlarını destekleyecek eğitimi sunarak onları aileleri ile işbirliği içinde en iyi şekilde yetiştirmektir. Çocuklarımızın küçük dünyalarına katkıda bulunmak için eğitimci kimliğimizle kendimizi sürekli yenileyerek üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yapmaya gönüllüyüz.

Vizyonumuz

Bütünleştirilmiş bir eğitim programı çerçevesinde; farklı eğitim disiplinlerini bir ahenk içinde kullanarak okulöncesi eğitiminin amaçlarına ulaşmak adına etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Bu doğrultuda  hedefimiz çocuklarımıza sorumluluk alma, saygı, cesaret, iletişim ve empati, liderlik ve girişim, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği, öz disiplin, sevgi ve kardeşlik, hoşgörü gibi temel değerleri kazandırmaktır.