Eğitim Programı

Yaşayarak Öğrenme

Butik tarzdaki anaokulumuzda eğitim programımız yaşayarak öğrenmeye dayalı, Reggio Emilia okullarında geliştirilmiş olan proje tabanlı eğitim programı, high scope (etkin öğrenme) programı, scamper tekniği (göster-anlat) ve çoklu zeka eğitim programı harmanlanarak uygulanmaktadır.

Çoklu Zeka Programı ve Uygulamaları

T.C Milli Eğitim Bakanlığının uygulanmasını istediği Çoklu zeka programının temeli, Harward Üniversitesi profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zeka vardır. Bu zeka grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zeka programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. Çoklu zeka programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zeka alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zeka alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. Özellikler ilkokul çağlarında daha net olarak ortaya çıkan bireysel farklılıklar ve öğrenme becerileri başarı ve başarısızlık olarak değerlendirilir. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zeka çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

Anaokulumuzda uygulanan Çoklu Zeka Programı, High Scope Programı, Scamper Tekniği ve Proje Tabanlı Eğitim tamamen uyumlu ve birbirlerini destekleyen eğitim programlarıdır.

High Scope Eğitim Programı Eğitimi

1962 yılında ABD de David Weikard ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. Çocukların çok yönlü gelişimine bir başka değişle ‘sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine ‘ önem veren  bir programdır.

High Scope programında sınıf çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin; blok ve inşa köşesi, evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi… Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. Program her gün “Çember Zamanı” olarak adlandırılan bir rutin içerir. Çember zamanı: Anahtar kelimelere bağlı deneyim ve hatırlatmaya bağlı çalışmalar içerir.

High Scope Eğitim Yaklaşımının kazanımları nelerdir?

Çocuğun; insanlar, olaylar, materyallerle doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine teşvik eder.
Sorumlu, güvenilir ve bağımsız bir şekilde, öncelikle okul hayatına daha sonra da hayata hazır hale getirmeye yardım eder.
Çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçim yapmasına yardım eder.
Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Sınıfta daha etkili öğrenim fırsatları yaratmak için tasarlanmış projeler, konu ve kapsam bakımından çok çeşitli olabilir ve birçok sınıfa dağıtılabilir.
Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

Proje Tabanlı Eğitimin Kazanımları

Scamper Tekniği ve Göster-Anlat